Нивото на река Дунав в сантиметри

30 Март 2011 / 22:56  |  Автор: dkolov  | Категория: Глобалното затопляне  | Рубрики: Моите мисли
Нивото на река Дунав малко ме притесни онзи ден, след като писах за развитието на използването на възобновяеми източници на енергия в България. Мислех си да дописвам статията, тъй-като тогава не успях да намеря актуална информация за нивото на река Дунав, но след като положих повече усърдие успях да открия някаква агенция, която се занимава с Проучване и поддържане на река Дунав (http://www.appd-bg.org). Та на сайта на тази агенция се публикуват ежедневни данни за състоянието на нивото на река Дунав.

От сайта става ясно, че нещата наистина са се пооправили в сравнение с началото на месеца и в крайна сметка има някакво снеготопене, което е довело до двойно покачване на водите на реката на този етап със сериозна тенденция за спадане. Предполагам, че тенденцията за спадане се дължи на продължителната суша обхванала света породена от Ла Ниня, но все пак вчера поваля малко дъжд  на Балканите, което може донякъде да успеее да напълни и река Дунав. Според проучванията ми сегашните нива на Дунав са много далеч от тези, който са се случили преди една година и които са предизвикали мислене за справяне с високите води на самата река, но за това някой друг ден.

Да си призная честно не бях мислил досега за водите на река Дунав и се постарах да понауча малко повече за нея, което в крайна сметка доведе до опасения че ако водите на реката в един момент станат недостатъчни заради голяма суша, много въглероден двуокис ще си остане задълго в атмосферата. Научх, че средния отток на река Дунав е малко над 6 хиляди кубически метра в секунда, който съдава добри условия за живот и фотосинтеза по поречието на реката. Това е доста сериозно количество несолена вода, която най-вероятно стои в основата на голям процес фотосинтеза, което предполага късо съединение в случай че всичката тази вода изчезне поради трайно засушаване причинено от засилени климатични промени.

Не мога да оценя дали сегашните нива на Дунав са се изменили по някакъв начин през годините, но предполагам че със сигурност оттока на реките ще следва климатичните промени, които на този етап се отразяват на по-добре очертани амплитуди, както на температурите, така и на количествата валеж. Казано по-друг начин, климатичните промени водят до това когато е студено, да е по-студено, когато е горещо да е по-горещо, когато е сушо да е по-сухо, а когато вали много да вали като из ведро.

Последното е най-притеснително, защото водата трудно може да се спре, но засега все още сме в Ла Ниня, когато сушата е по-силна от всякога и основния проблем, който стои на дневен ред е как да се произвеждат храни в условия в които има подтисната фотосинтеза заради недостига на вода. Очевидно на този етап в река Дунав все още има доста вода, която може да се използва за поддъране на процеса фотосинтеза в земеделските продукти, но понеже в условия на глобално затопляне производството на храни е силно затруднено не е много ясно дали наистина има достатъчно вода в река Дунав, да не говорим че не е ясно дали в близко време ще има достатъчно вода в самата река.

По принцип в епизоди на Ел Ниньо водата е в изобилие по тези ширини, но когато властва Ла Ниня твърде малко вода пада от небето, което е причина за по-малък отток в реките и по-забавена фотосинтеза. Ел Ниньо и Ла Ниня много често се определят като климатични феномени, но всъщост те представляват краен резултат на процесите протичащи на тази планета, който имат за цел да осреднят глобалното разпределние на енергия. Екватора получава най-много енергия от слънцето, респективно парниковите газове в атмосефрата най-много задържат енергия на това място, а то е причина за появата на енергиен дисбаланс между екватора и полюсите. Последното може да се разгледа като създаване на някакво напрежение между двете точки, т.е. различни потенциали от енергийна гледна точка и когато съществува напрежение е нормално да протичат токове, които в глобалната климатична система се изразяват в океански течения и пренос на въздушни маси.

Това, което правят парниковите газове е да създават повече глобално затопляне около екватора, т.е. увеличават напрежението спрямо полюсите на земята и в резултат на това повече енергия се пренася от екватора към някой от двата полюса. Един от ефектите при този пренос на енергия е разтопяване на депозита от лед около двата полюса, но все пак въздушните маси и океанските течения пренасят голямо количество енергия във фазовия преход на водата, която се изпарява на екватора отемайки енергия от там и кондензира на други места по-света отдавайки енергия на другото място. Всъщност енергията се отдава на високите части на атмосферата, когато кондензира вода и вали дъж или сняг, но в случая това едва ли е чак толкова важно, колко е важно че на планетата има механизъм за балансиране на появата на напрежение между екватора и полюсите и когато това напрежени е е много високо, т.е. в пиковете на Ел Ниньо голямо количество енергия се пренася към всеки един полюс на земята, чрез промяна на фазовото състояние на известно количество вода, което в крайна сметка се проявява като валежи от дъжд или сняг.

Последния процес в крайна сметка затихва много бързо и даже процесите са такива, че се премества повече вода от необходимото, тъй-като никой не може прецизно да управлява този процес, а след това напрежението спада разко и продължително, което пък се проявява като Ла Ниня - никаква вода повече докато не се появи нов дисбаланс. Понеже концентрацията на парникови газове в атмосферата на земята продължава да се увеличава, то и енергията която се пренася от океанските и морските течения от екватора към полюса акумулирана в пренасяната вода, продължава да се засилва, а след това пренесената вода играя ролята на акумулатор на енергия близо до полюса, което е причина за по-дълго задържане на феномена Ла Ниня.

Не знам дали успях да обясня много добре процесите, но най-важнто от цялата история е че периодите на Ел Ниньо и Ла Ниня, както и ефектите от тях силно се влияят от концентрацията на парниковите газове и енергията от слънцето която постъпва на земята. Със засилването на тези два важни фактора, влияещи върху климата на земята се увеличават и амплитудите на случващите се климатични явление по-начина по който написах малко по-горе.

Всичко това е много добре до момента в който увеличаването на амплитудите не вкара обратна връзка към повишение на концентрацията на въглероден двуокис, защото в моменти на Ла Ниня твърде малко вода се пренася към по-отдалечените области от екватора, което предполага забавена фотосинтеза.

Реално точно това е една много сериозна положителна обратна връзка в засилването на климатичните промени, като под термина положителна трябва да се разбира такава, която ги увеличава, за разлика от отрицателната, която ги поставя в оптимални нива.

Всичко това е много важно, защото в условия на Ла Ниня реално не пада много вода, която да се използва за фотосинтеза. Създавайки парникови газове съвремениия човек помага Ла Ниня да е по силна и по-продълителна, което води до по-малки количества вода в екосистеми, което пък от своя страна е положителна обратна връзка, тъй-като тези екосистеми са блокирани и трудно извършват своето основно предназначение за поддържане на баланса от парникови газове в атмосферата на земята, които пък изграя основна роля за това колко вода ще се пренесе от екватора към полюса и колко от нея ще падне много преди да е достигнала полюса.

Така в крайна сметка може да се окаже, че някой големи екосистеми, каквато е тази в и около река Дунав не получават достатъчно за да превърнат известно количество въглероден двуокис отново в кислород и прости захари с което да вкарат сериозна обратна връзка, тъй-като необработения въглероден двуокис ще продължи да си затопля земята и това ще е причина за още по-сериозни проблеми в основния мехнизъм, който стои на обратната страна на създаването на парникови газове.

Ще се върна на река Дунав. Река Дунав е една много голяма река и вариациите на нейният отток със сигурност се отразяват на процеса фотосинтеза, като в земеделиято, така и в естесвената среда, а също и върху цялостната картина с климатични условия на земята дори и ефекта да не е моментален. Не бях се замислял досега върху този факт, и ще започна да следя и река Дунав и по-скоро нейното ниво във времето.

КОМЕНТАРИ
Няма добавени коментари!
ДОБАВИ КОМЕНТАР
Заглавие:
Коментар:
Код*: Ако си човек, а не робот, въведи посочения код, за да изпратиш коментара си успешно.
АРХИВ
КАТЕГОРИИ В МОЯТ БЛОГ